VIP Wakat: Portal o pracy i biznesie

VIP Wakat

O pracy i biznesie

Kluczowe aspekty umowy przedwstępnej przy zakupie nieruchomości: co musisz wiedzieć?

Często zdarza się, że znaleziona nieruchomość na sprzedaż nie jest dostępna natychmiastowo. W takich przypadkach, kiedy konieczność podpisania umowy sprzedaży przesuwa się w czasie – na przykład na kilka tygodni czy miesięcy – kluczową rolę odgrywa umowa przedwstępna. Jest ona niezbędnym narzędziem zabezpieczającym interesy obu stron transakcji. Dowiedzmy się, dlaczego i kiedy jest to wyjątkowo ważne.

Umowa przedwstępna: klucz do odroczonej sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna jest przydatna, gdy zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży (przenoszącej własność) musi zostać odroczone. Powody mogą być różne: od nieruchomości wciąż w budowie, po remont, aż do trwającego procesu podziału na mieszkania. Kupujący również może potrzebować czasu na zgromadzenie niezbędnych środków finansowych.

Dlaczego warto podpisać umowę przedwstępną?

Podpisując umowę przedwstępną, strony umowy zapewniają sobie pewność co do przyszłej transakcji. Sprzedający może zatrzymać poszukiwania kolejnego nabywcy, a kupujący zyskuje gwarancję, że nieruchomość nie zostanie sprzedana komuś innemu – co jest istotne szczególnie w przypadku atrakcyjnych ofert cenowych lub lokalizacyjnych.

Co powinna zawierać każda umowa przedwstępna? Zobacz kluczowe punkty

Zgodnie z kodeksem cywilnym, umowa przedwstępna powinna zawierać „istotne postanowienia umowy przyrzeczonej”. Wśród nich warto wyróżnić:

  • Przedmiot umowy – konkretna nieruchomość, np. mieszkanie, dom;
  • Cenę – sumę, jaką kupujący zobowiązuje się zapłacić;
  • Terminy – moment zapłaty, przekazania nieruchomości, a także ewentualny termin zawarcia umowy ostatecznej;
  • Strony umowy – osoby, które zobowiązują się do przyszłego przeniesienia własności.

Umowa przedwstępna może być też uzupełniona o inne istotne aspekty, uzgodnione przez sprzedającego i kupującego, a także może przybrać formę aktu notarialnego.

Przeczytaj także:  Jak stworzyć kursu online: Praktyczne porady i wskazówki

Jak umowa przedwstępna chroni Twoje interesy przy zakupie nieruchomości?

Istnieje ryzyko, że sprzedający może wycofać się z umowy, na przykład otrzymując lepszą ofertę. W takim przypadku, umowa przedwstępna chroni kupującego, który może domagać się naprawienia szkody wynikającej z niezawarcia umowy ostatecznej lub nawet dochodzić jej zawarcia, o ile umowa przedwstępna spełnia wymogi formalne. Warto pamiętać, że roszczenia z umowy przedwstępnej przedawniają się po roku od planowanego terminu zawarcia umowy ostatecznej.

Kluczowe aspekty umowy przedwstępnej przy zakupie nieruchomości: co musisz wiedzieć?
Przewiń na górę