Aplikacje mobilne a prywatność użytkowników

Osoby które często korzystają z aplikacji mobilnych na pewno zainteresowane są odpowiednią ochroną swoich danych osobowych oraz sprawowaniem nad nimi pełnej kontroli. Bardzo ważna jest możliwość dokładnego określania, w kto może mieć do nich dostęp i w jakim zakresie. Aplikacje mobilne są swego rodzaju symbolem naszych czasów – możemy spotkać

Czytaj dalej

Urlop szkoleniowy dla aplikantów prawniczych

Warto dowiedzieć się, czy w czasie odbywania aplikacji prawniczej przysługuje nam urlop szkoleniowy. Innym ważnym pytaniem jest to, czy w przypadku zatrudniania aplikanta na umowę o pracę pracodawca jest zobowiązany do udzielenia mu dodatkowego urlopu szkoleniowego. Obowiązujący w Polsce kodeks dokładnie określa obowiązki pracodawcy. Osoba taka jest zobowiązana do zapewnienia

Czytaj dalej

Praca aplikanta na stanowisku asystenta w sądzie

Aplikant adwokacki oraz radcowski mogą być zatrudniani na stanowisku asystenta sędziego albo sekretarza sądowego. Niemniej jednak wielu ludzi ma poważne wątpliwości co do tego, czy takie łączenie dwóch odmiennych stanowisk nie prowadzi przypadkiem do powstawania konfliktu interesów. W tego typu sprawach zdążyło już zapaść kilka wyroków sądowych – praktycznie zawsze

Czytaj dalej

Aplikacja adwokacka ma być bardziej praktyczna

Aplikacja adwokacka ma być takim procederem, dzięki któremu dana osoba będzie mogła zacząć wykonywać zawód adwokata. Tak naprawdę jedynak w dużej mierze obecnie prowadzone w związku z nią zajęcia są przede wszystkim teoretyczne i nie wnoszą jakieś szczególnej wartości do życia adwokatów. Dlatego Naczelna Rada Adwokacka chce podjąć takie działania,

Czytaj dalej