Najważniejsze założenia ustawy o nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej

Próby przybliżenia profesjonalnych porad prawnych osobom, którym ograniczenia finansowe umożliwiają korzystanie z nich przyczyniły się do podjęcia przez rząd prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej. Pierwszy etap prac zakończył się 12 grudnia 2014 roku, a projekt ustawy został skierowany do konsultacji oraz uzgodnień. Projekt przewiduje, że

Czytaj dalej

NRA wobec projektu ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wzbudza mieszane uczucia, a o tym, że nie można oceniać go w sposób jednoznaczny najlepiej świadczy to, że szereg krytycznych uwag odnoszących się do niego zgłosiła Naczelna Rada Adwokacka. W jej ocenie, obecny kształt projektu musi być oceniany negatywnie, ustawa nie zapewnia bowiem, choć

Czytaj dalej

Zmiany odnoszące się do prawa do obrony w procesie karnym

Gdy mówimy o prawie do obrony w procesie karnym, powinniśmy mieć świadomość tego, że jego gwarancją są przepisy o randze nie tylko konstytucyjnej i ustawowej, ale również międzynarodowej. Do niedawna przepisy określały, że w roli obrońcy może występować jedynie adwokat, już od 1 lipca 2015 roku prawo do obrony oskarżonego

Czytaj dalej