/*! This file is auto-generated */
Najważniejsze założenia ustawy o nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej

Najważniejsze założenia ustawy o nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej

Próby przybliżenia profesjonalnych porad prawnych osobom, którym ograniczenia finansowe umożliwiają korzystanie z nich przyczyniły się do podjęcia przez rząd prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej. Pierwszy etap prac zakończył się 12 grudnia 2014 roku, a projekt ustawy został skierowany do konsultacji oraz uzgodnień.

Projekt przewiduje, że na nieodpłatną pomoc i informację prawną może liczyć każdy obywatel uprawniony do korzystania z pomocy społecznej. Co więcej, zakłada, że dostęp do bezpłatnej informacji prawnej uzyska każdy obywatel, bez względu na stan jego finansów. Przewiduje się przy tym, że projekt będzie mógł korzystać z ogromnego doświadczenia oraz dorobku organizacji pozarządowych, choć jednocześnie zachowane zostaną wszystkie stosowane przez nie dotychczas formy pomocy. Tak duży nacisk na nowy projekt ustawy z pewnością nie będzie dla nas zaskoczeniem, jeśli uświadomimy sobie, jaka jest jego geneza, mamy bowiem do czynienia z dość istotnym elementem expose premier Ewy Kopacz zapewniającej w dniu głosowania, że rząd, na którego czele stanie, przyczyni się do stworzenia programu „Prawo dla każdego”. Program miał, zgodnie z deklaracjami złożonymi w czasie przemówienia przyszłej premier, powstać dzięki współpracy rządu, organizacji pozarządowych oraz samorządu przyczyniając się do gwarancji darmowego dostępu do bezpłatnych porad prawnych na poziomie lokalnym. Program ma też pomóc w likwidacji bariery finansowej, która często sprawia, że część osób nie jest w stanie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Jedno z jego założeń mówi o tym, że skali kraju powstanie przynajmniej 1549 punktów, w których można będzie skorzystać z nieodpłatnego wsparcia. Sama pomoc ma być świadczona przez radców prawnych i adwokatów, choć przewidziano również stworzenie 42 stanowisk, dzięki którym udzielanie informacji prawnej będzie możliwe także na skutek korzystania z możliwości infolinii. System ma składać się z dwóch modułów. Pierwszy powinien obejmować nieodpłatna pomoc prawną, a drugi – nieodpłatną informację prawną. Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie rozwiązaniem, z którego skorzysta każdy, jego odbiorcami będą jednak osoby fizyczne, które w ciągu roku poprzedzającego zgłoszenie o tego rodzaju wsparcie, uzyskały świadczenia z pomocy społecznej.

Projekt mówi też o sytuacjach nadzwyczajnych. Pomoc prawna może przybierać wiele firm. Tu na pierwszy plan wysuwa się informowanie osoby uprawnionej o tym, jak przedstawia się obowiązujący stan prawny, jakie uprawnienia jej przysługują i z jakich obowiązków ma się wywiązywać. Nie mniej istotne będzie jednak również wskazanie, w jaki sposób można rozwiązać dany problem. Jeśli konieczne jest stworzenie pisma, którego powstanie wymaga wiedzy prawniczej, projekt przewiduje również udzielenie tego rodzaju pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *